New Mexico Kendo Kai

ニュー メキシコ剣道会

Photos

Photos from 2019


Photos from 2019 Shikai sensei's visit


Photos from 2014 AUSKF National Championship


Photos from 2014


Photos from 2013


Photos from 2010Older Photos